CTS

NEWSLETTER

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać informacje o nowościach i promocjach dostępnych w naszym sklepie, możecie otrzymywać bezpłatny newsletter. 

Aby zapisać się na listę adresatów newslettera naszego sklepu należy w dolnej części strony w polu "newsletter" wpisać  poprawny adres email i kliknąć znak "+". Dzięki temu, jako pierwsi dowiecie się Państwo o planowanych promocjach i obniżkach, kodach rabatowych, a także informacje o nowościach w sklepie.

Regulamin korzystania z newslettera (obowiązuje od dnia 09.10.2017 r. do odwołania)

I. Określenia regulaminowe

 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają
 • Usługodawca – Centrum Tuningu Samochodowego Robert Mzyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 625-204-75-24, REGON: 240094386, z siedzibą przy ul. Dąbrowskiej 47, 42-504 Będzin,
 • newsletter – informacja przesyłana cyklicznie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów,
 • subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera,
 • subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera
 • rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mailowego, niezbędnego do realizacji tej usługi - poprzez wpisanie e-maila do odpowiedniego pola i zatwierdzenie tego faktu przez kliknięcie „+”.

II. Postanowienia ogólne

 1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettery należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Korzystanie z usługi Newslettery jest dobrowolne i bezterminowe.
 3. W celu świadczenia usługi Newslettery Usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
 4. Każda zarejestrowana osoba w każdej chwili może dokonać zmiany bądź usunięcia swoich danych, wprowadzonych w procesie rejestracji.
 5. Regulamin jest dostępny są po kliknięciu na link: „Regulamin” w serwisie internetowym http://www.c-t-s.pl

III. Zasady korzystania z usługi newsletter

 1. Newsletter jest rozsyłany w określonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adresy e-mailowe dodane do bazy subskrybentów.
 2. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania newslettera ma każdy użytkownik Internetu, zainteresowany ofertą Usługodawcy.
 3. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji newslettera podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.
 4. W każdej chwili subskrybent ma możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera przez kliknięcie na link pod newsletterem „wypisz mnie z tej listy subskrypcyjnej”.
 5. Z chwilą rezygnacji, na adres subskrybenta nie będzie przesyłany newsletter, którego dotyczy rezygnacja.

IV. Wymagania techniczne

 1. Aby korzystać z usługi, trzeba mieć komputer z dostępem do Internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

V. Ochrona danych osobowych

Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 922. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówionej subskrypcji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Zgodnie z tą ustawą subskrybent ma prawo wglądu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz odwołania zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem wysyłki newslettera.

VI. Odpowiedzialność usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji newslettera spowodowaną:
 • działaniem sił wyższych,
 • awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym subskrybenta,
 • jakością łącza (połączenia) subskrybenta z Internetem,
 • awariami urządzeń dostawców Internetu subskrybenta.

VII. Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym r.mzyk@c-t-s.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów oraz treść reklamacji.
 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 14 dni.
 4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VIII. Przepisy końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia adres email subskrybenta, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 2. Do wysyłki newslettera została użyta aplikacja https://mailchimp.com, jego właścicielem jest spółka, która przystąpiła do Programu Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active  Adres siedziby MailChimp to: The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308.

 

Przełącz do wersji klasycznej